Despre noi

Avertismente pentru jucători
Activitatea de pariuri în cotă fixă la distanță se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare, respectată întocmai de S.C. New Mozzart S.R.L. și fiind astfel licențiată ca Organizator de jocuri de noroc la distanță. Pentru a fi satisfăcuți la maximum de experiența de participare la jocurile de noroc la distanță și pentru a juca fără griji și pentru a evita eventualele blocaje sau alte probleme, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE și informațiile importante din lista care urmează.
ORGANIZATORUL
REGUlI MOZZART
Joacă Legal
Înregistrare & Contul de joc
Protecția Contului de Joc
Prevenire spălării banilor
Politica Antifraudă
Suspendarea plății câștigurilor
Defecțiuni Technice
Joacă responsabil
Autoexcluderea
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Confidențialitatea Informatiilor
Obligații fiscale
Reclamațiile participanților
ORGANIZATORUL

DATE DESPRE ORGANIZATOR - SC NEW MOZZART SRL

Nume: SC NEW MOZZART SRL

Nr. Registru: J35/2994/2015

CUI: ‎35302940

Adresa sediului: Timișoara, Calea Dorobanilor, nr. 20, camerele 2, 4, 6, 7, 8 și 9, ap.1

DATE PRIVIND LICENTA PT ONLINE

Despre licenta online: Licență Nr. L1170649W000686 (onjn.gov.ro)
TERMENI SI CONDIȚII
PDF
REGULAMENT DE JOC PENTRU PARIURI IN COTA FIXA LA DISTANȚĂ

REGULAMENT DE JOC PENTRU PARIURI IN COTA FIXA LA DISTANȚĂ

PDF

PRECIZĂRI PREALABILE

Organizatorul jocurilor de noroc de tipul pariurilor in cota fixa la distanta este NEW MOZZART S.R.L., societate comerciala romana înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/2994/2015, avand CUI 35302940, cu sediul social în Timişoara, Calea Dorobanţilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,6,7,8 şi 9, Ap 1, Judeţul Timiş, (denumită în continuare: "Bookmaker").

Regulamentul de functionare a pariurilor in cota fixa la distanta intră în vigoare începând cu data aprobarii de catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc şi vor guverna toate pariurile acceptate de către Bookmaker pe platforma de joc proprie, respectiv pe site-ul www.mozzartbet.ro.

Regulamentul de Joc este adus la cunostinta publica prin afişare, pe site-ul propriu.

Clienţii trebuie să citească şi să înţeleagă prevederile de mai jos. Participarea la jocurile de noroc de tipul pariurilor in cota fixa la distanta, organizate de Bookmaker presupune acceptarea neconditionata de către client a Regulamentului de joc, a Termenilor si conditiilor si a oricaror alte norme, stabilite de Bookmaker si aduse la cunostinta Participantilor.

A. Reguli generale pentru efectuarea pariului

(1)Prezentul Regulament se completeaza cu Termenii si conditiile, cu dispozitiile legale si instructiunile Organizatorului si reprezintă baza pentru încheierea unui contract privind participarea la joc („Contract”).

(2)Pariul in cota fixa la distanta (online) este jocul de noroc care se desfasoara prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, în care Clientul indică rezultatele evenimentelor propuse de Bookmaker (denumite în continuare „Evenimente”), carora acesta le acorda conform criteriilor proprii o anumita valoare numerica ( denumita COTA), Clientul hotarând în mod independent numărul şi tipul Evenimentelor pe care pariază şi suma de care depinde valoarea eventualului câştig (denumită în continuare „Miză”). Pariurile vor fi primite in sistem non-stop, pe site-ul Bookmakerului numai de la clientii care detin un cont de joc, inregistrat conform Termenilor si conditiilor aplicabile.

(3)Contractul va fi încheiat între Bookmaker si Client pe baza acceptării de către acesta din urmă de bună voie a ofertelor, întocmite în conformitate cu prezentul Regulament, prin efectuarea plăţii biletului de pariere (denumit în continuare „Biletul ”).

(4)Clientul este persoana fizică majoră, care nu cunoaste rezultatul evenimentelor pe care pariaza, care are capacitate deplina de a dispune asupra mijloacelor banesti folosite pentru incheierea Contractului, care are un cont de joc inregistrat pe platforma Organizatorului si care este de acord cu prevederile prezentului Regulament. În conformitate cu legislaţia în materia jocurilor de noroc, persoanele sub 18 ani şi salariaţii sau colaboratorii Bookmakerului nu au dreptul să se înregistreze pe platforma online a a acestuia și/ sau să participe la jocurile de noroc organizate de companie. Orice pariuri efectuate/ acceptate cu încălcarea paragrafului 1 din prezentul capitol sunt considerate nule şi au drept consecinţă neplata eventualelor câştiguri aferente unor astfel de pariuri.

(5)Regulamentul este obligatoriu pentru toate părţile care stabilesc relaţii în scopul desfăşurării unui pariu. Toate pariurile primite de către Bookmaker vor fi valabile doar dacă sunt efectuate cu respectarea prezentului Regulament.

(6)Orice neînţelegeri cu privire la interpretarea dispoziţiilor prezentului Regulament nu conferă Clientilor care invocă aceste neînţelegeri drepturi care nu sunt prevăzute în Regulament (ex.: dreptul la restituirea Mizei întrucât Clientul pretinde că, din eroare, a crezut că pariul are un alt obiect; dreptul la câştig întrucât în opinia Clientului, dar contrar Regulamentului, un pariu este câştigător etc.). De asemenea, Bookmakerul nu răspunde pentru confuziile şi neînţelegerile cauzate de necunoaşterea de către Clienti a regulilor oficiale specifice unui Eveniment pe care aceştia au pariat.

(7)Bookmakerul propune pariuri pentru evenimente din următoarele sporturi: fotbal, tenis, hochei, baschet, handbal, volei, rugby, box, alte sporturi de contact, atletism, ciclism, golf, schi, baseball, fotbal american, curse de automobile şi motociclete, curse de cai, snooker şi pariuri pentru alte evenimente care se produc fara implicarea organizatorului.

Pariurile propuse de bookmaker sunt pariuri sportive (pe evenimente din cadrul competitiilor sportive) si pariuri pe evenimente generate de un sistem informatic independent.

Pariurile acceptate de Bookmaker sunt SOLO, COMBINAT şi SISTEM (simplu sau cu fixe).

Bookmakerul îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a limita la un moment dat parierea pe un anume eveniment sau numai pe anumite rezultate ale acestuia, în acest caz în listă apărând menţiunea 'BLOCAT'.

(8)Pariul solo reprezintă pariul efectuat de către Client prin selectarea şi înscrierea pe bilet a nui singur eveniment sportiv. Condiţia de câştig pentru acest tip de pariu este indicarea pronosticului corect asupra rezultatului. Suma câştigată se determină prin înmulţirea COTEI cu MIZA.

Acest pariu va fi acceptat numai în cazul în care evenimentul în cauză nu are restricţii de pariere (de ex: o partidă din campionatul naţional de fotbal al Croaţiei nu poate fi acceptată decât împreună, pe acelaşi bilet, cu alte 3 (trei) evenimente, oricare ar fi acestea, chiar şi din acelaşi campionat).

Restricţiile de pariere vor fi afişate pe site şi vor fi instituite de catre Bookmaker avand drept criteriu exclusiv gradul de risc al evenimentelor din anumite competiţii.

(9)Pariul combinat implică selectarea mai multor evenimente şi înscrierea lor pe acelaşi bilet În acest caz, cota finală se determină prin înmulţirea cotelor individuale ale fiecărui eveniment.

Condiţia de câştig a acestui tip de pariu este indicarea corectă a rezultatului pentru fiecare eveniment în parte, suma câştigată fiind determinată prin înmulţirea cotei finale (produsul cotelor evenimentelor) cu miza jucata.

Bookmakerul îşi rezervă dreptul de a restricţiona selectarea pe acelaşi bilet a numărului de evenimente dintr-un anume campionat sau competiţie. Aceste restricţii vor fi aduse la cunoştinţa jucătorilor prin afişare pe site-ul Organizatorului.

(10)Pariul sistem implică selectarea din ofertă a mai multor evenimente (min. 2, max. 50 ) pentru care clientul alege numarul minim de rezultate care trebuie indicate corect pentru ca biletul sa fie decalarat castigator. Numărul de variante se determină matematic după formula combinărilor de 'n' luate câte 'k'. Tabelele care reprezintă numărul de variante pentru fiecare tip de combinaţie va fi afişatpe site-ul propriu al Organizatorului.

Pariul sistem simplu presupune indicarea corectă rezultatelor pentru numărul minim de evenimente ales, în acest caz câştigul maxim calculându-se printr-un algoritm matematic luând în calcul miza jucată şi un coeficient al cotelor evenimentelor pentru care s-au oferit rezultatele exacte. Cu cât rezultatele exacte sunt mai multe faţă de minimul ales, cu atât suma câştigată este mai mare.

Pariul sistem cu fixe presupune selectarea pe lângă evenimentele din combinaţii (pentru care se respectă condiţia de minim) a unui număr de evenimente (între 1 şi 48) pentru care este obligatorie indicarea pronosticului exact. Acest pariu este o combinaţie între pariul combinat şi pariul sistem simplu, câştigul maxim fiind funcţie de miza jucată, de produsul cotelor evenimentelor selectate în sistem şi a cotei calculate conform alineatului precedent pentru evenimentele din combinaţii.

(11)Evenimentele propuse pentru pariere de către bookmaker sunt cuprinse în oferta zilnică (denumită în continuare LISTA), afişată pe site-ul propriu.

(12)LISTA cuprinde următoarele date: ziua si ora de start a evenimentului, codul evenimentului, competitorii (ca regulă generală, echipa gazdă este înscrisă în partea stângă, chiar dacă evenimentul are loc pe un teren neutru), cotele stabilite pentru posibilele rezultate ale evenimentului, orice alte date de interes (condiţii/restricţii de pariere / disputarea evenimentului pe un teren neutru etc).

Prin COTĂ se înţelege o valoare numerică pe care Bookmakerul o acordă unui pronostic al evenimentului sportiv.

(13)Cotele evenimentelor fixate de bookmaker nu sunt negociabile. Ele pot fluctua în timp, până la data şi ora de începere a evenimentului, însă cota acceptată de client şi înscrisă pe bilet rămâne valabilă indiferent de modificările ulterioare, in conditiile prezentului Regulament.

Cota poate fi fixată separat pentru fiecare eveniment, ca parte dintr-o combinatie sau pentru o combinatie totală, respectiv pentru toate evenimentele care compun combinatia în cauză.

În cazul în care cotele sunt fixate pentru fiecare eveniment în parte, cota combinatiei este obtinută prin înmultirea cotelor tuturor evenimentelor în parte.

(14)Informaţiile din listă privind ora de start a evenimentelor au doar rol orientativ.

(15)Clientul selectează din listă evenimentele, indica rezultatele pe care intelege sa parieze, stabileste suma de bani pe care doreşte să o joace (MIZA) şi tipul de pariu. În baza acestor elemente.

B. Biletul de pariere

(16)Biletul cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: denumirea, codul unic de înregistrare şi sigla organizatorului, data şi ora emiterii, codul evenimentului şi al tipului de pariu, competitorii (se admit prescurtări), pronosticul ales de client, cotele din acel moment al fiecărui pronostic, cota finală (cu excepţia pariurilor sistem, caz în care se va tipări menţiunea COMBINAŢII), suma plătită de client, miza, câştigul maxim posibil.

In cazul in care castigul maxim pe bilet nu este diminuat de client, sistemul va transmite catre contul de joc biletul cu mentionarea castigului maxim admis, indiferent de valoarea care ar rezulta din inmultirea cotelor cu miza pusa in joc.

(17)Biletele de pariere electronice vor fi arhivate de Bookmaker in arhiva acestuia; din ratiuni de securitate, acestea vor putea fi stocate si intr-o arhiva secundara.

(18)Clienţii au obligaţia de a verifica datele selectate si înscrise pe bilet, si sa transmita confirmariea electronice a continutului acestuia, biletul neputand fi anulat.

(19)Un bilet poate conţine maxim 50 evenimente.

C. Mize minime şi Câştiguri maxime.

Modalitatea de acordare a câştigurilor

(20)Miza minima pusa in joc este de 1 leu, iar valoarea maxima ce poate fi obtinuta in temeul unui bilet de pariere este de 210.000 Lei. Bookmakerul poate stabili sau modifica valorile minime ale mizelor puse in joc si valorile maxime ale castigurilor obtinute de un participant din participarea la jocul de noroc (castig maxim aferent unui bilet de pariere sau unor serii de bilete identice). Informatiile privind valorile minime ale mizelor, respectiv valorile maxime ale castigurilor, vor fi afiste pe site-ul organizatorului cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

(21)Pentru fiecare pariu acceptat, Bookmakerul poate percepe suplimentar taxe între 0 si 5% din miză – cheltuieli generale.

(22)Numărul de bilete ce pot fi solicitate de către un jucător este nelimitat. Bookmakerul îşi rezervă dreptul de a nu accepta sau de a anula un al doilea bilet identic.

(23)Câştigul va fi calculat pe baza cotelor valide în momentul acceptării biletului, cu exceptiile prevazute in prezetul Regulament.

(24)De regulă, in cazul validarii castigurilor, acestea se achită după expirarea unei perioade de maxim 30 de minute de la încheierea ultimului eveniment înscris pe bilet, prin transferul sumelor aferente castigului in contul de joc al Clientului. În mod excepţional, plata poate fi făcuta in maximum 3 zile calendaristice de la data stabilită în alineatul anterior.

(25)Bookmakerul stabileste rezultatul oficial al unui eveniment pe baza rapoartelor statistice publicate oficial de către organizatorul evenimentului în cauză (federatii si asociatii nationale sau internationale, ligi, cupe etc).

In cazul in care rezultatele evenimentelor ce formeaza obiectul pariului ( ex: numar de cornere, echipa care va avea lovitura de inceput a meciului sau alte asemenea) nu sunt prezentate pe site-ul oficial al organizatorului evenimentului, acestea vor fi preluate de organizator de pe site-urile de specialitate.

(26)Câştigurile se transfera in contul de joc al Clentului, care are dreptul de a dispune retragerea acestora utilizand acceasi metoda ca cea folosita pentru transferul fodurilor proprii catre contul de joc ( daca sumele au fost depuse in numerar in agentiile de pariere ale Bookmekerului, clientul va putea solicita ca plata castigurilor sa se efectueze in numerar, in agentii).

(27)Bookmakerul are dreptul de a suspenda plata castigurilor in cazul in care exista suspiciuni de frauda sau orice alte nereguli in legatura cu contul de joc sau cu biletele de pariere sau daca evenimentele pe care s-a pariat se afla in cercetarea organismelor abilitate romane sau straine.

(28)Conform dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 modificată şi republicată, privind Codul fiscal, art. 76 si art. 77, câştigurile din jocuri de noroc (implicit pariuri in cota fixa la distanta) se impozitează dupa cum urmează:

- pentru sumele cuprinse între 1 si 15.000 Euro ( echivalent in Lei) – 1% din valoarea castigului;

- pentru castiguri intre 15.001 – 100.000 Euro (echivalent in Lei )– 16% din valoarea castigului;

- pentru castigurile care depasesc 100.000 Euro - 25% din valoarea castigului.

Participantii au obligatia de a declara, la finalul fiecarui an fiscal, veniturile realizate din participarea la jocurile de noroc la distanta si de a achita impozitul aferent.

(29)Câştigurile maxime specificate în prezentul Regulament sunt aplicabile oricărui Client sau grupuri de clienţi care acționează împreună, utilizând aceleași combinaţii de selecţii sau asemănătoare, chiar dacă sunt efectuate pe mai multe serii de pariuri, în mai multe zile sau utilizând conturi diferite. În cazul în care Organizatorul descoperă serii de bilete identice sau similare detinute de un client sau de un grup de clienti, valoarea însumată totală a câştigurilor de pe acestea va fi limitată la valoarea unui câştig maxim.

D. Mecanismul de pariere

(30)Simbolurile pronosticurilor au, în general, următoarea semnificaţie:

-1 pentru victoria echipei înscrise în partea stângă a ofertei (gazda evenimentului);

-X pentru egalitate (în cazul sporturilor unde este cazul);

-2 pentru victoria echipei înscrise în partea dreaptă a ofertei.

-1x pentru victoria echipei înscrise în partea stângă a ofertei (gazda evenimentului) sau egalitate ;

-12 victoria echipei înscrise în partea stângă a ofertei (gazda evenimentului) sau victoria echipei

înscrise în partea dreaptă a ofertei ;

-x2 pentru egalitate sau victoria echipei înscrise în partea dreaptă a ofertei;

Simbolurile duble (1x, 12 si x2) vor fi numite în continuare „sansă dublă”.

(31)În cadrul sporturilor cu motor, atletism, pariuri hipice, schi, pronosticurile sunt simbolizate prin litere, având, de regulă următoarea semnificaţie:

-V pentru câştigătorul cursei;

-L pentru clasarea pe un anume loc, de exemplu pe podium;

-P pentru clasarea pe locurile cu puncte, de exemplu locurile 1-8 în cazul formulei 1.

(32)Pariul la HANDICAP este pariul pentru un anumit eveniment în care echipei cu mai putine sanse teoretice i se acordă un handicap (un ”scor”) pe care echipa favorită trebuie să-l depasească pentru a fi declarată câstigătoare. Ca alternativă, un client care pariază pe echipa căreia i s-a acordat handicap, poate să câstige dacă participantul pe care pariază pierde meciul, dar acoperă handicapul. Handicapul este o mentiune (însemnare, indicatie) acordată de către organizator unuia din participantii la evenimentul sportiv în cauză, fiind înscrisă în dreptul acestuia în oferta de pariere.

(33)Pariuri pentru fotbal: rezultat final (1, X, 2), şansă dublă (sd), prima repriză (pr, I, 1), a doua repriză (rs, II, 2), total goluri final meci (tg), total goluri prima repriză (tg pr), total goluri a doua repriză (tg rs), pauză/final (45/90, p/f), handicap gol întreg (h), handicap jumătate de gol (asiatic) (ch), handicap dublu (dh), primul înscrie (pgm), echipa înscrie (gd), echipa nu înscrie (ndg), ambele echipe înscriu (gg), numai o echipă înscrie (tm dg), scor exact (se, sc), par/impar număr de goluri (pi), lovitura de începere (li), total cornere (tc), penalty în meci (pen), cartonaşe galbene (cg), cartonaşe roşii (cr), jucătorul înscrie (nu se include autogolul) (nume + dg), jucătorul înscrie primul gol al meciului (nu se include autogolul) (nume + pgm), echipa care face prima schimbare (psch), echipa care bate primut aut (aut), minutul primului gol (mpg), total suturi (tsut), suturi pe spatiul portii (ssp), total faulturi (tf), posesia mingii (posm), total offside-uri (to, toff) si altele.

Exclusiv in cazul pariurilor pe meciurile de fotbal, Bookmakerul ofera posibilitatea de pariere pe rezultatele unei etape dintr-un eveniment care se desfasoara esalonat (spre exemplu, fara ca enumerarea sa fie limitativa, campionat national/european/mondial, calificari pentru campionat european sau mondial, cupa, etc.).

Evenimentul pe Bookmakerul il poate include in oferta de pariere consta in indicarea numarului total de goluri marcate in cadrul unei etape a evenimentului sportiv, prin raportare la valoarea indicata de Bookmaker in oferta de pariere.

In cazul in care rezultatul indicat de Client este ca in cadrul unei etape vor fi marcate mai putine goluri decat cele indicate in oferta de pariere, pe biletul de pariere va fi inscris simbolul 1, iar daca rezultatul indicat de Client este ca numarul de goluri marcate va fi mai mare decat numarul indicat de Bookmaker, va fi inscris simbolul 2.

Pariurile pe aceste evenimente pot fi jucate solo numai daca pe acelasi bilet sunt incluse evenimente din cel putin 3 (trei) campionate.

Pe acelasi bilet de pariere, evenimentele din categoria descrisa anterior (pariuri pe o etapa a unui eveniment fotbalistic) pot fi combinate cu pariuri avand ca obiect orice alte evenimente, cu exceptia celor din categoria « Total goluri ».

Biletul inregistrat cu nerespectarea acestei dispozitii va fi considerat nul, evenimentelor fiindu-le acordate cota 1.00.

In cazul in care unul dintre meciurile programate intr-o etapa a evenimentului fotbalistic nu se desfasoara, oricare ar fi cauza amanarii sau anularii acestuia, se va considera ca rezultatul acestuia consta in marcarea a 2 (doua) goluri.

In cazul in care, in cursul unei etape a evenimentului nu se desfasoara mai mult de doua meciuri, pariul va fi considerat nul, evenimentului fiindu-i acordat cota 1.

(34)Pariul pentru fotbal SANSĂ (sns) este un tip de pariu special de două pariuri combinate(de ex. rezultat final si prima repriză), unde trebuie indicat corect unul dintre cele două pariuri.

(34)Pariul pentru fotbal SANSĂ (sns) este un tip de pariu special de două pariuri combinate(de ex. rezultat final si prima repriză), unde trebuie indicat corect unul dintre cele două pariuri.

(35)Pariul pentru fotbal COMBINAZZII (cmb) este un tip de pariu special de două pariuri combinate (d.ex. rezultat final si total goluri), unde trebuie indicate corect cumulativ ambele pariuri.

(36)Pariul pentru fotbal VICTORIE DUBLĂ (vd) este un tip de pariu special unde echipa indicată trebuie să câstige atât prima repriza cât si repriza a doua.

(37)Pariul pentru fotbal VICTORIE CU HANDICAP DUBLU (vhd) este un tip de pariu unde echipa indicată trebuie să câstige la două goluri diferentă.

(38)Pariul pentru fotbal VICTORIE SIGURĂ (vs) este un tip de pariu unde echipa indicată trebuie să câstige la zero (fără ca echipa adversă să marcheze).

(39)Pariuri pentru tenis: câştigător meci (rf), câstigator meci (rf fără h), primul set (ps), total game-uri primul set (tg ps), total game-uri in setul al doilea (tg IIs), număr exact de seturi (nes) si altele.

(40)Pariuri pentru hochei pe gheată: rezultat final (rf), şansă dublă (sd), prima treime (ptr), a doua treime (dtr), a treia treime (ttr), total goluri (tg), prima treime/final (ptr/rf) si altele.

(41)Pariuri pentru baschet: rezultat final (rf), rezultat final fără handicap (rf fără h), şansă dublă (sd), prima repriza (rezultatul după primele două sferturi) (pr), total puncte (tp), total puncte prima repriză (total puncte marcate în primul si al doilea sfert) (tp pr), total puncte repriza a doua (total puncte marcate în sferturile trei si patru) (tp rs), si altele.

(42)Pariuri pentru handbal: rezultat final (rf), rezultat final fără handicap (rf fără h), şansă dublă (sd), prima repriza (pr), total goluri (tg), total goluri prima repriză (tg pr), total goluri repriza a doua (tg rs), si altele.

(43)Pariuri pentru rugby si fotbal american: rezultat final (rf), rezultat final fără handicap (rf fără h), prima repriza cu handicap (pr), prima repriză fără handicap (pr fără h), total puncte (tp puncte prima repriză (tp pr), total puncte repriza a doua (tp rs), si altele

(44)Pariuri pentru volei: rezultat final (rf), rezultat final fără handicap (rf fără h), primul set (ps),setul al doilea (IIs) total puncte în primul set (tp ps), total puncte în meci (tp), număr exact de seturi (nes), puncte cu handicap (hp) si altele.

(45)Pariuri pentru polo pe apa: rezultat final (rf), rezultat final fără handicap (rf fără h), prima repriza (pr), prima repriză fără handicap (pr fără h), total puncte (tp), total puncte prima repriză (tp pr), total puncte repriza a doua (tp rs), si altele si altele.

(46)Pariuri pentru baseball: rezultat final (rf), total puncte (tp) si altele.

(47)Pariuri pentru sporturile cu motor, schi, hipism, atletism: pole position, câştigător, clasare în primii trei, clasare în puncte, duel între sportivi si altele.

(48)Pariul ANTEPOST este pariul care vizează câştigătorul sau locul ocupat de un sportiv/echipă în cadrul unui turneu sportiv de orice fel (d.ex: câştigător Roland Garros, câştigător Premier League, R. Federer în finală la Wimbledon etc).

Pariurile antepost sunt acceptate până la debutul primei partide din cadrul turneului respectiv, pot fi înscrise pe bilet în sistem şi/sau combinaţii cu alte evenimente din listă, dar plata câştigurilor se face numai după încheierea turneului, chiar dacă din desfăşurarea acestuia pronosticul este corect (d.ex.: matematic, cu trei etape înainte de final, Arsenal este campioană).

(49)Pariul WINNER este un pariu special în care se pariază pe victoria unuia dintre competitori (se adresează numai sporturilor de echipă). În cazul în care evenimentul se încheie la egalitate, pariul primeşte cota 1,00.

(50)Pariul PRONOSTIC ÎN PAUZĂ este un pariu special în care, pentru unele evenimente, în pauza partidei, bookmakerul stabileşte noi cote pentru partea de meci ce urmează a se desfăşura, neavând elemente comune cu pariul „repriza a doua", fiind o variantă redusă a pariului „live".

(51)Zilnic, bookmakerul poate propune clienţilor tipuri de pariuri speciale. Aceste evenimente sunt selectate din listă, primesc un nou simbol şi li se acordă cote speciale (CRAZY ODDS).

Pariurile pe aceste meciuri pot fi jucate solo sau în sistem şi/sau combinaţii cu orice alt eveniment din listă, cu excepţia evenimentului din care derivă.

(52)PARIURILE LIVE (lb) sunt un tip de pariuri in cota fixa in care Clientul indica rezultatele evenimentelor propuse de Bookmaker pe parcursul desfasurarii lor. Evenimentele sunt selectate din lista si sunt anuntate publicului ca fiind evenimente pe care se poate paria live.

Pariurile live sunt pariuri cu reguli speciale, ce fac exceptie de la regulile generale.

Cota valabila este cea care se afla tiparita pe biletul de pariere jucat, cu exceptiile prevazute de prezentul Regulament.

(53)In caz de intrerupere a unui eveniment sportiv, oricand in timpul meciului, toate pariurile pe evenimentul in curs al caror epilog a fost realizat, sunt considerate valabile.

Daca evenimentul sportiv este intrerupt, iar continuarea acestuia survine in termen de 12 ore (12 ore de la ora de inceperea initiala a evenimentului), toate pariurile sportive făcute in timpul desfasurarii evenimentului si/sau inainte de intrerupere si al caror final nu este cunoscut inca, sunt considerate valabile si pentru evenimentul continuat.

Daca un eveniment sportiv este intrerupt, iar continuarea acestuia nu survine in termen de 12 ore (12 ore de la ora de inceperea initiala a evenimentului), toate pariurile jucate in timpul desfasurarii evenimentului si care nu au fost deja finalizate, nu sunt considerate valabile, acestea primind cota 1,00.

(54)MEGA COTA Pentru evenimente speciale, identificate distinct in cuprinsul Ofertei de pariere sau pe lista separata, Bookmakerul acorda cote speciale, daca pe acelasi bilet de pariere sunt selectate un eveniment din lista denumita Mega Cota si cel putin 5 (cinci) evenimente din oferta uzuala a Bookmakerului.

Evenimentele incluse in oferta Mega Cota nu pot fi cumulate intre ele, jucatorul avand in exclusivitate posibilitatea de a cumula aceste evenimente cu evenimentele din lista uzuala, si nu pot forma sigure obiectul unui pariu.

Evenimentele cuprinse in oferta Mega Cota nu pot fi cumulate cu evenimente ale caror rezultate sunt generate aleatoriu de sistemul informatic independent, incluzand, dar fara a se limita la pariuri pe numere, pariuri pe caini, virtual soccer.

Alegerea evenimentelor incluse in oferta, precum si frecventa afisarii ofertei Mega Cota sunt prerogative ale Bookmakerului, fiind stabilite de acesta pe baza criteriilor proprii.

(55)Bookmakerul îşi rezervă dreptul de a propune şi alte tipuri de pariuri referitoare la disciplinele sportive specificate mai sus, prin includerea lor în listă si afisarea pe platforma proprie.

(56)PARIURILE PE NUMERE sunt pariurile efectuate pe evenimente constand in extrageri de numere efectuate la loterii sau pe evenimente constand in extrageri de numere efectuate in cadrul jocurilor de Keno de catre societati autorizate in acest sens din urmatoarele state, fara ca enumerarea sa fie limitativa : Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Hong Kong, Irlanda, Italia, Letonia, Ungaria, Germania, Statul Pensilvania, Polonia, Slovacia, Spania, Elvetia.

Pariurile pe numere nu sunt posibile pe evenimente constând în extrageri de numere efectuate de către Loteria Natională a României.

In functie de decizia bookmakerului, oferta de evenimente pentru pariurile pe numere poate fi extinsa sau restransa.

Extragerile de numere efectuate in cadrul jocurilor de Keno utilizeaza sisteme de extragere similare celor intalnite in cadrul extragerilor efectuate de catre loterii. Organizatorii jocurilor de Keno stabilesc numarul total de numere din care se va efectua extragerea. Din totalul numerelor vor fi extrase 20 (douazeci) de numere.

Pariurile pe numere extrase la loterii sau la jocurile de keno nu presupun participarea nemijlocita a jucatorilor la loteriile sau la jocurile keno din oferta propusa de bookmaker.

Parierea pe numere e posibila numai pe numere naturale sau pe un sir al extragerii de numere naturale. Numerele complexe nu pot constitui subiect al parierii.

Pentru fiecare extragere, Bookmakerul stabileste valorile pentru fiecare combinatie în parte.

Pe un singur bilet pot fi jucate maxim 15 numere.

Câştigul maxim posibil pe un singur bilet sau pe o serie de bilete identice este de 35.000 RON, chiar dacă suma obtinută prin înmultirea cotelor cu miza ar fi mai mare.

Orele extragerilor sunt cele anuntate de organizatorii loteriilor. Perioada de timp dintre extrageri este cea reglementata de legile statului organizatorului si poate varia intre cateva minute pana la cateva zile.

Fiecare extragere inclusă în oferta Bookmakerului are atribuit un număr de ordine al rundei, o dată si o oră a extragerii.

Pariurile pe numere sunt acceptate până la ora afisată în oferta Bookmakerului.

In cazul in care, din eroare, a fost acceptat un pariu pe o extragere desfasurata anterior sau in curs de desfasurare, acesta este considerat nul, evenimentului acordandu-i-se cota 1.

Daca intr-o zi au loc doua extrageri ale aceleiasi loterii, se va considera ca evenimentul pe care s-a pariat este extragerea principala sau cea desfasurata mai intai, in cazul in care nu se poate determina care dintre extrageri are caracter principal.

Dacă o extragere (sau mai multe) nu a fost efectuată la ora initial programata din orice motiv, pariurile pe numere efectuate vor fi considerate valide pentru următoarea extragere (sau extrageri) a aceleiasi loterii, exceptie făcând situatia în care, la solicitarea Clientului, Bookmakerul a anulat pariurile inainte de extragere.

Miza minima pentru un bilet individual este de 1 RON, inclusiv pentru pariurile sistem.

Rezultatele extragerilor efectuate la loterii sau la jocurile keno vor fi validate de bookmaker, pe baza datelor inscrise in site-urile oficiale ale organizatorilor extragerilor. In cazul in care exista neconcordante intre informatiile furnizate de Bookmaker pe sitte-ul propriu sau in alte documente cu caracter informativ (lista rezultatelor sau documente similare, afisate) si informatiile publicate pe site-urile organizatorilor ori detinute de Organizator in sistemul informatic central, rezultatele extragerilor se valideaza pe baza acestora din urma.

Este considerata castigatoare numai combinatia de numere care nu cuprinde nici un numar indicat gresit.

Evenimentele de pariere pe numere nu pot fi combinate pe acelasi bilet de pariere cu alte evenimente din oferta de pariere a Bookmakerului.

Evenimentele de pariere pe numere decurgand din desfasurarea unei loterii pot fi inregistrate pe acelasi bilet, fiind interzisa combinarea a doua sau mai multe evenimente din cadrul a doua sau mai multe loterii pe acelasi bilet. Biletele inregistrate cu nerespectarea acestei interdictii vor fi considerate nule, acordandu-li-se cota 1.00

Pariurile pe numere vor fi considerate castigatoare doar in situatia in care contin integral combinatia de numere castigatoare.

De exemplu, dacă o combinatie câstigătoare are opt numere, biletul câstigător nu poate contine mai putine numere (sapte, sase, cinci, patru etc).

Pentru toate situatiile care nu sunt prevăzute în mod special în acest articol si se referă la pariurile pe numere se aplică regulile corespunzătoare generale expuse în prezentul Regulament.

(57)Pariuri pe numere extrase in cadrul jocului Keno Grecia

Urmatoarele evenimente vor fi incluse in oferta de pariere a Bookmakerului, valabile numai pentru extragerile de numere in cadrul jocurilor keno organizate de OPAP Group Grecia :

- Suma numerelor extrase – participantii vor indica daca valoarea insumata a celor 20 de numere extrase este mai mare sau mai mica decat valoarea prestabilita de Bookmaker;

- Suma celor mai mici 3 numere extrase – participantii vor indica daca valoarea insumata a celor mai mici 3 numere extrase este mai mica, respectiv mai mare decat valoarea prestabilita de Bookmaker;

- Suma celor mai mari 3 numere extrase – participantii vor indica daca valoarea insumata a celor mai mari 3 numere extrase este mai mica sau mai mare decat valoarea prestabilita de Bookmaker;

- Suma celor mai mici 5 numere extrase – participantii vor indica daca valoarea insumata a celor mai mici 5 numere extrase este mai mica, respectiv mai mare decat valoarea prestabilita de Bookmaker;

- Suma celor mai mari 5 numere extrase – participantii vor indica daca valoarea insumata a celor mai mari 5 numere extrase este mai mica sau mai mare decat valoarea prestabilita de Bookmaker;

- Cel mai mic numar extras – participantii vor indica daca numarul cel mai mic extras are o valoare mai mica, respectiv mai mare decat valoarea de referinta, prestabilita de Bookmaker;

- Cel mai mare numar extras - participantii vor indica daca numarul cel mai mare extras are o valoare mai mica, respectiv mai mare decat valoarea de referinta, prestabilita de Bookmaker ;

- Par/ Impar din totalul numerelor extrase – participantii vor indica daca, in decursul unei runde de joc, vor fi extrase mai multe numere pare decat numere impare sau daca vor fi extrase in mod egal numere pare si impare.

- Total numere pare extrase – participantii vor indica daca totalul numerelor pare extrase va avea valoare mai mica, respectiv mai mare decat valoarea de referinta, prestabilita de Bookmaker; (evenimentul nu presupune indicarea corecta a valorii insumate a numerelor pare extrase, ci doar numarul simbolurilor – numere pare -extrase. )

- Cel mai mic numar extras –par/impar – participantii vor indica daca cel mai mic numar extras va fi par, respectiv impar;

- Cel mai mare numar extras – par/impar- participantii vor indica daca cel mai mare numar extras va fi par, respectiv impar.

Validarea rezultatelor se va efectua in conformitate cu datele afisate de organizator pe site-ul www.opap.gr.

E. Bonusuri

(58)Bookmakerul poate decide acordarea unor castiguri suplimentare (Bonusuri) pentru anumite evenimente, pentru anumite tipuri de pariuri sau pentru biletele inregistrare intr-o perioada prestabilita.

Conditiile de participare si de acordare a bonusurilor, categoriile de evenimente cu privire la care se aplica, perioada de valabilitate a campaniilor de acordare a bonusurilor, precum si orice alte informatii necesare vor fi afisate pe site-ul propriu al Organizatorului cu cel putin 48 de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

F. Reguli privind omologarea şi validarea câştigurilor

(59)Pentru toate disciplinele sportive, rezultatul final se consideră cel înregistrat la expirarea timpului regulamentar de joc, inclusiv minutele de prelungire acordate de oficiali pentru întreruperile normale din timpul jocului.

Prin derogare de la această prevedere, pentru validarea rezultatelor pariurilor care contin evenimente care presupun indicare echipei/ jucatorului care se califica in runda urmatoare se vor lua in considerare rezultatele inregistrate la finalul intrecerii sportive, incluzand reprizele de prelungire şi eventualele lovituri de departajare.

Pariurile inregistrate pe un eveniment a carui desfasurare nu respecta regulile uzuale privind durata sau impartirea in reprize (cu titlu exemplificativ, meciul de fotbal se desfasoara pe durata a trei reprize in loc de doua, indiferent daca timpul de joc este respectat ; meciul de hochei se desfasoara pe durata a patru reprize in loc de trei reprize, cum este structurat de obicei, chiar daca timpul total de joc de 60 de minute este respectat; etc) vor primi cota 1.

Acesta regula este aplicabila inclusiv meciurilor amicale.

Bookmakerul poate decide inserarea in Oferta de pariere a evenimentelor despre care se cunoaste ca urmeaza sa aiba o desfasurare atipica, facand mentiune expresa despre aceasta situatie si incluzand in Oferta evenimente specifice modalitatii in care urmeaza sa se desfasoare intrecerea sportiva.

Numai in acest caz, pariurile pe evenimente cu desfasurare atipica vor putea fi fi validate in functie de cota acordata evenimentului in Oferta de pariere.

Nu se ia in considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii (incluzand deciziile ulterioare ale arbitrului sau la masa verde).

(60)În situaţia în care un eveniment sportiv care se poate împărti în două reprize (meci de fotbal, baschet, handbal, polo pe apă, rugby s.a.) se întrerupe în timpul desfăşurării sale (condiţii meteo nefavorabile / incidente în tribune etc) şi nu se rejoacă în termen de 50 ore de la lovitura prevăzută de start a evenimentului (vezi şi art. 75), întâlnim două situaţii:

- dacă evenimentul s-a întrerupt în timpul primei reprize, pariurile primesc cota 1,00;

- dacă evenimentul s-a întrerupt în pauza meciului sau în repriza a doua, se aplică principiul „tabela vorbeşte“, adică se ia în considerare rezultatul înscris pe tabelă din momentul întreruperii evenimentului.

In ceea ce priveste meciurile de baschet si polo pe apă (care se desfasoara in 4 reprize – „sferturi“), pauza meciului va fi considerata cea dintre repriza a doua si repriza a treia (pauza cea mai lunga, destinata odihnirii jucătorilor). In acest sens, in cazul acestor sporturi „prima repriza“ va avea in vedere primele 2 sferturi, iar cea de-a doua repriza, ultimele 2 sferturi.

Se acordă cota 1.00 în cazul în care rejucarea partidei se desfăşoară în alte condiţii decât cele iniţiale (de exemplu : schimbarea locului de desfăşurare).

(61)Pentru meciurile de baschet, Bookmakerul permite parierea pe evenimente de tipul “Jucătorul marchează puncte” , care constau in indicarea exacta a numarului de puncte marcate de un anumit jucator intr-un anumit meci sau indicarea numarului de puncte marcate in raport de o valoare de referinta (limita) prestabilita de Bookmaker.

Urmatoarele reguli de pariere sunt aplicabile acestui tip de jocuri:

a)Se acceptă pariul “single” (un singur eveniment pe bilet).

b)Se poate paria pe numărul total de puncte înscrise, sub (<) şi peste (>) limita stabilită de către

Organizator.

c)Acest tip de pariu este acceptat pe bilet şi împreună cu alte tipuri de pariuri daca obiectul acestora

este reprez entat de evenimente din aceeasi competitie sportive (meci).

d)În cazul în care meciul nu se joacă la data si ora stabilita initial, pariul va primi cota 1.

e)În cazul întreruperii evenimentului, pariului i se va acorda cota 1.

f)În cazul pariului “Jucătorul marcheaza puncte”, se va acorda cota 1 evenimentului constand in

indicarea numarului de puncte (cosuri) marcate de un anumit jucator dacă acesta nu participă

la eveniment (se află pe bancă, dar nu intră deloc pe terenul de joc).

g)Pentru pariurile pe evenimente din cadrul jocului “Jucătorul marchează puncte”, omologarea

rezultatelor se realizeaza luaindu-se in calcul şi eventualele reprize de prelungiri.

(62)Pentru meciurile de tenis, prin excepţie de la art. 61, în cazul în care jucătorii au terminat meciul înainte de parcurgerea etapelor normale ale jocului din cauza abandonului unuia dintre ei (accidentare, renunţare, descalificare etc), pariul se considera nul şi se calculează cota 1,00.

Dacă un jucător se retrage după începerea meciului, se acordă cota 1,00 pentru toate tipurile de pariu la acest joc (rezultat final fără handicap, rezultat final, primul set, handicap game-uri, număr seturi, număr game-uri, număr game-uri primul set), indiferent de momentul întreruperii meciului şi indiferent dacă primul set a fost finalizat sau nu.

(63)In situaţia în care un eveniment este amânat printr-o decizie oficială şi nu se rejoacă în termen de 50 de ore de la începutul programat al evenimentului respectiv, toate pariurile vor primi cota 1,00.

(64)In situaţia în care un eveniment este abandonat înainte de a începe sau chiar în cursul desfăşurării pentru că una dintre echipe nu se prezintă la start sau părăseşte terenul, toate pariurile nefinalizate până la momentul abandonului vor primi cota 1,00.

Aceeaşi situaţie şi pentru evenimentele întrerupte oficial în cursul desfăşurării lor datorită eliminărilor mai multor jucători când, conform regulamentului, o echipă nu mai poate continua partida.

(65)In cazul sporturilor cu motor, schi, atletism şi a concursurilor hipice, castigatorul cursei, respectiv castigatorul duelului (in cazul pariurilor tip duel) este cel care a terminat intreaga cursa primul. Deciziile ulterioare nu au relevanta pentru rezultatul pariului. Daca un concurent nu se califica pentru cursa, toate tipurile de pariuri pentru acel concurent se considera nule. Daca un concurent renunta la cursa inainte de cursa efectiva, toate pronosticurile nu se iau in considerare si se calculeaza cota 1,00. Daca un concurent nu reuseste sa ia startul in cursa, se considera ca a pierdut duelul, exceptie facand situatia in care cel cu care se dueleaza nici nu s-a calificat pentru cursa. Daca unul sau ambii concurenti renunta la cursa, se considera invingator cel care a ramas mai mult in cursa.

(66)In cazul meciurilor de volei, daca au fost terminate trei seturi, se ia in considerare rezultatul de pe tabela, in caz contrar se considera cota 1,00.

(67)In cazul meciurilor de hochei, daca meciul se intrerupe in primele doua treimi, meciul nu se ia in considerare pentru niciun tip de pariu si se calculeaza cota 1,00. Daca meciul se intrerupe la finalul celei de-a doua treimi, dar inainte de inceperea ultimei treimi, ca si oricand in timpul ultimei treimi, se ia in considerare rezultatul din momentul intreruperii pentru orice tip de pariu.

(68)În cazul meciurilor de baseball, dacă meciul se întrerupe din orice motiv si nu se continuă până la sfârsitul zilei de pariere, se calculeaza cota 1,00 pentru orice tip de joc.

(69)Pentru toate celelalte sporturi si jocuri, in lipsa unor reguli speciale definite ulterior in lista, explicate si afisate in salile Organizatorului, se vor aplica regulile generale.

(70)Toate pariurile pentru care, indiferent de motiv, ora reală de începere a evenimentului precede ora emiterii biletului, vor primi cota 1,00.

Organizatorul are dreptul, în caz de eroare privind ora sau locul de începere a evenimentului sau de o eroare de tipar sau orice tip de eroare privind cotele publicate în oferta de pariere, să declare evenimentul în cauză nul, acordand evenimentelor cota 1.00

(71)În situatia în care un eveniment sportiv din oferta de pariere se desfăsoară pe teren neutru, Organizatorul nu are obligatia de a mentiona locul exact al disputării evenimentului în cauză.

G. Dispoziţii Finale

(72)Persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani cât şi angajaţilor si colaboratorilor Bookmakerului, nu le este permisă participarea la activitatea de pariere organizata de aceasta.

(73)Reprezentanţii bookmakerului (personal de executie sau de conducere, colaboratori etc) nu vor face publice datele asupra jucătorilor sau companiei decât în cazuri stipulate în mod expres de lege, sau cu acordul jucătorului.

(74)Bookmakerul îşi rezervă dreptul de a nu achita câştigurile pretinse de jucător, dacă se constată dovezi de fraudare a pariului sau dacă organisme abilitate constată şi fac publică fraudarea / trucarea rezultatului unui eveniment.

(75)Jucătorilor care nu respectă dispozitiile prezentului Regulament, Organizatorul le poate interzice participarea la pariuri in cota fixa la distanta organizate de acesta, in conditiile stipulate in cuprinsul Termenilor si conditiilor aplicabile in activitatea de jocuri de noroc la distanta desfasurata de S.C. NEW MOZZART S.R.L.

(76)S.C. NEW MOZZART S.R.L. este operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANPDCP sub numarul 10905.Societatea prelucrează date cu caracter personal furnizate de jucători, respectiv numele si prenumele, semnătura, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, în scopul depunerii unor declaraţii la organul fiscal, precum şi organizării de jocuri de noroc. Orice persoană are dreptul de a se opune, pe motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (d.ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de politic, de justiţie, securitate socială). Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

(77)Prezentul Regulament este adus la cunostinta participantilor prin afisare pe site-ul Organizatorului, www.mozzartbet.ro. Orice modificare a acestuia va fi supusa aprobarii prealabile a autoritatii competente, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc si va fi opozabila participantilor numai dupa afisarea pe site.

S.C. NEW MOZZART S.R.L.

Participarea la jocul de noroc implică acceptarea necondiționată a Regulamentului de joc și a Termenilor și condițiilor, emise de New Mozzart S.R.L. și aprobate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Efectuarea demersurilor pentru înregistrarea contului de joc pe platforma operată de New Mozzart S.R.L. echivalează cu acceptarea Regulamentului de joc și a Termenilor și condițiilor, nefiind necesar niciun demers suplimentar în acest sens.

Orice tranzacție efectuată cu încălcarea dispozițiilor legale sau a normelor cuprinse în Regulamentul de Joc și în cuprinsul Termenilor și condițiilor este nulă de drept și dă dreptul organizatorului de a sesiza autoritățile competente, dacă este cazul.

Participarea la jocul de noroc este permisă numai jucătorilor înregistrați pe plaforma Organizatorului. Înregistrarea rezultă prin crearea în baza de date a Organizatorului a Istoricului de Utilizator pentru fiecare jucător în parte.

Organizatorul va crea un singur Istoric al Utilizatorului și un singur cont de joc pentru fiecare participant, în baza informațiilor transmise de participant. În cazul transmiterii informațiilor incomplete sau incorecte, istoricul utlizatorului sau contul de joc nu vor fi înregistrate.

În termen de 15 zile calendaristice de la momentul înregistrării și alimentării istoricului utlizatorului și a contului de joc, participantul are obligația de a transmite Organizatorului documentele care confirmă autenticitatea datelor furnizate. În cazul neîndeplinirii obligației de transmitere a documentelor sau în situația în care participantul se regăsește in lista de jucători autoexcluși sau indezirabili, Organizatorul va închide istoricul utilizatorului și contul de joc.

Până la data confirmării datelor furnizate la înregistrarea istoricului utilizatorului și contului, nu sunt permise operațiuni de transfer sau de retragere în numerar a sumelor disponibile în contul de joc.

Transmiterea unor informații incomplete sau incorecte cu privire la contul bancar utilizat de participant poate avea consecința nerealizării sau realizării cu întârziere a transferurilor financiare dispuse de participant din contul de joc, Organizatorul fiind exonerat, în acest caz, de orice răspundere.

Accesul la istoricul utilizatorului și la contul de joc înregistrat este securizat, fiind permis numai prin introducerea username-ului și a parolei. Participantul are obligația de a asigura confidențialitatea acestor informații și de a nu permite accesul la contul de joc al unor persoane neautorizate. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la accesarea contului de joc al unui participant de către persoane neautorizate.

Participantul răspunde pentru toate tranzacțiile efectuate în contul de joc. Orice accesare a contului de joc prin introducerea numelui de utilizator și a parolei corecte este considerată realizată de deținătorul contului și toate tranzactiile financiare realizate vor fi considerate valide, Organizatorul neacceptând solicitari privind anularea tranzacțiilor.

Depunerile și retragerile în și din contul de joc înregistrat pe platforma New Mozzart S.R.L. se realizează în oricare dintre modalitățile permise de lege, prin intermediul procesatorilor de plăți.

Nicio tranzacție financiară către sau din contul de joc nu este permisă înainte de finalizarea înregistrării, iar operațiunile de transfer în contul bancar sau de retragere a numerarului sunt permise numai după finalizarea procedurilor de identificare a Participantului.

Este interzisă utilizarea oricăror instrumente financiare (cum ar fi, dar fără a se limita la carduri bancare, carduri preplătite, e-wallet) care nu aparțin Participantului, precum și utilizarea unor fonduri care provin din activități ilegale.

Este interzisă participarea la jocurile de noroc în numele altei persoane sau a unor grupuri de persoane sau conform instrucțiunilor transmise de alte persone decât deținătorul contului de joc.

Accesul la informațiile din contul de joc este securizat, fiind permis numai prin introducerea username-ului și parolei unice. Deținătorul contului de joc va asigura confidențialitatea acestor informații și nu va permite accesul neautorizat al altor persoane la contul propriu.

New Mozzart S.R.L. nu permite transferul sumelor de bani între Participanți sau alimentarea în orice formă a conturilor de joc între Participanți.

Câștigurile rezultate din participarea la jocul de noroc sau sumele disponibile în contul de joc pot fi transferate Participantului numai în acelaşi cont de plată din care au provenit fondurile transferate de acesta către contul de joc. În cazul în care contul de plată indicat inițial nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite câștigul în contul indicat de Participant, după verificarea identității acestuia și sub condiția ca acesta să fie titularul contului bancar.

New Mozzart S.R.L. supraveghează și înregistrează toate tranzacțiile efectuate de Participanți, în scopul de a preveni orice tentativă de încălcare a dispozițiilor legale privind combaterea spălării banilor. Orice tranzacție suspectă va fi raportată autorităților competente, în conformitate cu dispozițiile legale.

New Mozzart S.R.L. dezvoltă permanent politici de detectare si prevenire a utilizării programelor de calculator care sunt proiectate pentru fraudarea sistemului informatic al acestuia, precum și pentru identificarea oricăror acțiuni de fraudare a jocului de noroc, cum ar fi, dar fără a se limita la conveniența cu un alt jucător, program de trișare, orice înțelegeri cu competitorii care participă la evenimente ce fac obiectul parierii sau orice alt mijloc care poate fi considerat că permite Participantului sa aibă un avantaj injust față de ceilalti jucători sau față de Organizator.

În cazul în care se va constata ca Participantul utilizează orice mijloace injuste, care ii asigură un avantaj în activitatea de jocuri de noroc online, contul de joc va fi suspendat pana la finalizarea cercetărilor, iar în cazul în care suspiciunile se dovedesc adevarate, Organizatorul va închide contul de joc si va sesiza organele competente.

Înainte de a transfera câştigurile în contul de plată al jucătorului, Organizatorul poate să efectueze propriile verificări, într-un termen de 10 zile, după care să efectueze transferul sau să înştiinţeze organele competente.

Organizatorul are dreptul de a suspenda plata câștigurilor în cazul în care există suspiciuni de fraudă sau orice alte nereguli in legătură cu contul de joc sau cu biletele de pariere înregistrate sau dacă evenimentele pe care s-a pariat se află în cercetarea organismelor abilitate, române sau străine.

Înainte de a transfera câştigurile în contul de plată al jucătorului, Organizatorul poate să efectueze, în termen de 10 zile verificări privind legalitatea tranzacțiilor efectuate de un participant, la finalul cărora va dispune efectuarea transferurilor sau sesizarea organelor competente să efectueze cercetări suplimentare.

Organizatorul are dreptul de a suspenda plata câștigurilor în cazul în care există suspiciuni de fraudă sau orice alte nereguli in legătură cu contul de joc sau cu biletele de pariere înregistrate sau dacă evenimentele pe care s-a pariat se află în cercetarea organismelor abilitate, române sau străine.

Organizatorul nu răspunde pentru defecțiunile tehnice, respectiv de orice întrerupere a conexiunii dintre serverul Organizatorului și echipamentul utilizat de Participant, indiferent de natura acesteia (întreruperea conexiunii la internet, alte întreruperi tehnice, decalaje sau alte asemenea) care pot apărea în timp ce participantul utilizează site-ul sau în timp ce acesta beneficiază de serviciile de jocuri de noroc online, dacă defecțiunea este rezultat al utilizării improprii a echipamentului de către participant.

Organizatorul nu va răspunde de daunele sau pierderile care pot apărea ca urmare sau în legatură cu orice defectiuni tehnice ce au ca rezultat întreruperea conexiunii dintre serverul acestuia și dispozitivul utilizat de participant, care pot aparea pentru motive în afara controlului Organizatorului.

Organizatorul nu va răspunde de nicio întrerupere a serviciilor Organizatorului datorată unor defecțiuni ale echipamentului utilizat de participantului sau datorată întreruperii conexiunii la internet intre Participant si site-ul web.

În caz de întrerupere a jocului din motive tehnice, aflate sub controlul Organizatorului, participantul care a plasat o miză înainte de întreruperea jocului are posibilitatea de a continua jocul întrerupt sau, dacă nu este posibilă reluarea jocului, miza va fi restituită participantului.

Activitățile desfășurate de New Mozzart S.R.L. sunt activități recreative, care se adresează în mod exclusiv personelor majore.

1. Dacă nu sunt practicate în mod responsabil, jocurile de noroc pot cauza dependență. Pentru a vă bucura pe deplin de această activitate, vă recomandăm ca, pe întreaga durată a participării la joc să aveți în vedere următoarele sfaturi:

a)Nu considerați jocul de noroc drept o modalitate de îmbogățire rapidă!

b)Stabiliți în prealabil suma de bani și durata unei sesiuni de joc!

c)Nu puneți în joc sume pentru care ați stabilit anterior altă destinație sau sume împrumutate!

d)Nu participați la jocul de noroc exclusiv în scopul recuperării pierderilor!

e)Nu participați la jocul de noroc dacă vă aflați sub influența substanțelor halucinogene sau a alcoolului!

f)Nu participați la joc dacă sunteți supărat, deprimat sau anxios!

g)Nu îi neglijați pe cei din jur (familie, prieteni) pentru a participa la jocul de noroc!

h)Nu vă neglijați activitățile cotidiene pentru a participa la jocul de noroc!

2. Pentru a analiza dacă jocul de noroc a devenit o problemă pentru dumneavoastră, vă recomandăm să efectuați următorul chestionar de auto- evaluare privind dependența:

a)Petreceți mai mult timp desfășurând jocuri de noroc decât v-ați programat inițial?

b)Pierdeți noțiunea timpului atunci când participați la jocul de noroc?

c)Ați avut mai multe tentative nereușite de a controla participarea la jocul de noroc?

d)Neglijați activitățile cotidiene pentru a participala jocul de noroc?

e)Utilizați sume împrumutate pentru a participa la jocul de noroc?

f)Participați la joc în scopul de a recupera sumele pierdute?

g)Participarea la jocul de noroc v-a cauzat probleme cu cei apropiați (familie, prieteni)?

h)Participarea la jocul de noroc v-a cauzat tulburări ale somnului?

i)V-ați gândit să comiteți un act ilegal în scopul de a obține sumele necesare participării la joc?

j)Participarea la jocul de noroc v-a cauzat stări depresive sau anxioase sau tendințe suicidale?

3. Consiliere de specialitate în cazul apariției problemelor asociate participării la jocul de noroc

New Mozzart S.R.L., în calitate de membru al Patronatului Organizatorilor de Pariuri din România susține activitatea de prevenire a dependenței de jocurile de noroc, de identificare și consiliere a persoanelor ce pot dezvolta probleme asociate participării în exces la jocul de noroc, prin programul Joc resposabil! (www.jocresponsabil.ro).

În cazul în care sesizați că participarea dumneavoastră la jocul de noroc poate deveni o problemă pentru dumneavoastră sau pentru cei din jur, vă recomandăm să suspendați sau să opriți definitiv această activitate, utilizând procedura autoexcluderii și să solicitați ajutor de specialitate.

Reprezentanții autorizați să vă ofere consiliere gratuită în cazul în care sesizați apariția riscului dependenței de jocul de noroc pot fi contactați la Helpline-ul de tip TEL-VERDE 0800.800.099.

Mai multe sfaturi legate de prevenirea și combaterea riscului de a dezvolta dependența de jocurile de noroc sunt disponibile pe pagina de internet (www.jocresponsabil.ro).

În conformitate cu Termenii și condițiile aplicabile, New Mozzart S.R.L. asigură participanților posibilitatea limitării sumelor puse în joc pe perioade determinate sau posibilitatea autoexluderii temporare sau permanente de la activitățile de jocuri de noroc organizate pe website-ul www.mozzartbet.ro.

Cererea de limitare si cea de autoexcludere va fi transmisă de participant pe secretariat@mozzartbet.ro și trebuie să conțină informații privind numele, prenumele, contul de joc, perioada de autoexcludere sau limitările impuse de Participant.

Autoexcluderea intră în vigoare din momentul transmiterii confirmării Participantului prin accesarea link-ul corespunzator transmis de către Organizator pe emailul acestuia.

S.C. NEW MOZZART S.R.L. este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională pentru Protecția Dateor cu Caracter Personal sub numarul 0030085 din anul 2015.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal furnizate de jucători, respectiv datele de identificare (numele si prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, email sau numărul de telefon, istoricul tranzacțiilor financiare realizate pe site-ul nostru) în scopul depunerii unor declaraţii la organul fiscal, precum şi organizării activității de de jocuri de noroc la distanță.

New Mozzart S.R.L. are dreptul de a aduna, procesa si stoca informatiile personale despre participanti si istoricul lor de utilizare a site-ului, conturile de joc, precum și alte informatii privind participarea acestora la jocurile de noroc online.

Participantul recunoaste si acceptă că este necesar ca New Mozzart S.R.L. să colecteze datele personale ale Participantului pentru a permite acestuia accesul si folosirea site-ului si pentru a-i permite sa participe la jocurile de noroc online.

New Mozzart S.R.L. va păstra datele cu caracter personal cu diligența necesară păstrării secretului comercial și va stoca informațiile în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația română în vigoare, în special în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. New Mozzart S.R.L. va lua masuri permanente pentru a proteja informațiile personale împotriva folosirii necorespunzatoare, distrugerii, pierderii, modificării sau împotriva accesării neautorizate, asigurându-se că numai personalul autorizat din cadrul New Mozzart S.R.L. va avea acces la datele personale ale Participantului.

În conformitate cu solicitarea New Mozzart S.R.L., în scopul verificării identitații sau vârstei Participantului, acesta este obligat sa prezinte actele de identificare personală.

Organizatorul va folosi datele personale ale Participantului pentru a permite acestuia să se înregistreze și să participe la jocurile de noroc online.

Transmiterea datelor personale prin intermediul mijloacelor electronice nu este complet sigură, iar New Mozzart nu îsi asumă răspunderea pentru securitatea datelor transmise pe site, răspunderea societății fiind limitată la protejarea datelor cu caracter personal pe serverele proprii.

Transmiterea către terțe persoane a parolei alocată automat la înregistrarea contului sau selectată de participant este interzisă și înlătură răspunderea New Mozzart S.R.L. pentru protejarea datelor personale ale acestuia.

New Mozzart S.R.L. își rezervă dreptul de a dezvălui informațiile și datele personale din istoricul utilizatorului, dacă acest lucru este cerut prin lege, instituțiilor statului sau altor autorități de reglementare, precum si dacă dezvăluirea este necesară în temeiul unor acte administrative sau ale organelor cu atribuții jurisdicționale incluzând, dar fără a se limita la hotărâri judecătorești sau chestionare cu privire la integritatea unui eveniment particular care face obiectul jocurilor online. Participantul consimte necondiționat la aceste dezvăluiri.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pe motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de justiţie, securitate socială). Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Participanților le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, în special urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Conform dispoziţiilor art. 77 alin.2 din Codul fiscal, veniturile obțínute din participarea la jocurile de noroc la distanță sunt venituri impozabile.

Cotele de impunere aplicabile veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc la distanță sunt următoarele:

- pentru veniturile în valoare de până la 66.750 Lei – 1%;

- pentru veniturile având valoarea între 66.751 Lei și 445.000 Lei, inclusiv – 667,5 Lei +16%; din suma care depășește valoarea de 66.750 Lei;

- pentru veniturile având valoarea mai mare de 445.000 Lei – 61.187,5 Lei +25% din suma care depășește valoarea de 445.000 Lei.

Impozitul se calculează la fiecare plată realizată de organizator, respectiv la fiecare încasare realizată de participant. Impozitul datorat anual se stabilește de organul fiscal competent, pe baza declarației contribuabilului cu privire la veniturile realizate din participarea la jocurile de noroc la distanță.

Participantii au obligatia de a declara veniturile realizate din participarea la jocurile de noroc la distanță până cel mai târziu la data de 25 mai a anului următor celui în care veniturile au fost realizate. Impozitul datorat se achită de participant, în temen de 60 de zile de la data primirii deciziei de impunere comunicată de autoritățile fiscale.

Conform dispozițiilor legale în vigoare, organizatorul de jocuri de noroc la distanță va transmite organelor fiscale evidența veniturilor brute obținute de fiecare participant la jocurile de noroc la distanță.

Participantul poate transmite Organizatorului orice reclamație cu privire la desfășurarea activității de jocuri de noroc la distanță pe adresa de email : secretariat@mozzartbet.ro.

Reclamația va conține informatii complete cu privire la identitatea petentului, în cuprinsul său fiind conșinute toate detaliile privind situația reclamată.

Organizatorul poate solicita informații suplimentare privind situația reclamată și va soluționa plângerea în termen de 14 zile calendaristice.