Despre noi

Avertismente pentru jucători
Activitatea de pariuri în cotă fixă la distanță se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare, respectată întocmai de S.C. New Mozzart S.R.L. și fiind astfel licențiată ca Organizator de jocuri de noroc la distanță. Pentru a fi satisfăcuți la maximum de experiența de participare la jocurile de noroc la distanță și pentru a juca fără griji și pentru a evita eventualele blocaje sau alte probleme, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE și informațiile importante din lista care urmează.
ORGANIZATORUL
REGUlI MOZZART
Joacă Legal
Înregistrare & Contul de joc
Protecția Contului de Joc
Prevenire spălării banilor
Politica Antifraudă
Suspendarea plății câștigurilor
Defecțiuni Technice
Joacă responsabil
Autoexcluderea
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Obligații fiscale
Reclamațiile participanților
ORGANIZATORUL

DATE DESPRE ORGANIZATOR - SC NEW MOZZART SRL

Nume: SC NEW MOZZART SRL

Nr. Registru: J35/2994/2015

CUI: ‎35302940

Adresa sediului: Timișoara, Calea Dorobanilor, nr. 20, camerele 2, 4, 6, 7, 8 și 9, ap.1

DATE PRIVIND LICENTA PT ONLINE

Despre licenta online: Licență Nr. L1170649W000686 (onjn.gov.ro)
TERMENI SI CONDIȚII
PDF
REGULAMENT DE JOC PENTRU PARIURI IN COTA FIXA LA DISTANȚĂ

REGULAMENT DE JOC PENTRU PARIURI IN COTA FIXA LA DISTANȚĂ

PDF
TERMENI SI CONDITII DE ACORDARE A BONUSURILOR

TERMENI SI CONDITII DE ACORDARE A BONUSURILOR

PDF

Participarea la jocul de noroc implică acceptarea necondiționată a Regulamentului de joc și a Termenilor și condițiilor, emise de New Mozzart S.R.L. și aprobate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Efectuarea demersurilor pentru înregistrarea contului de joc pe platforma operată de New Mozzart S.R.L. echivalează cu acceptarea Regulamentului de joc și a Termenilor și condițiilor, nefiind necesar niciun demers suplimentar în acest sens.

Orice tranzacție efectuată cu încălcarea dispozițiilor legale sau a normelor cuprinse în Regulamentul de Joc și în cuprinsul Termenilor și condițiilor este nulă de drept și dă dreptul organizatorului de a sesiza autoritățile competente, dacă este cazul.

Participarea la jocul de noroc este permisă numai jucătorilor înregistrați pe plaforma Organizatorului. Înregistrarea rezultă prin crearea în baza de date a Organizatorului a Istoricului de Utilizator pentru fiecare jucător în parte.

Organizatorul va crea un singur Istoric al Utilizatorului și un singur cont de joc pentru fiecare participant, în baza informațiilor transmise de participant. În cazul transmiterii informațiilor incomplete sau incorecte, istoricul utlizatorului sau contul de joc nu vor fi înregistrate.

În termen de 15 zile calendaristice de la momentul înregistrării și alimentării istoricului utlizatorului și a contului de joc, participantul are obligația de a transmite Organizatorului documentele care confirmă autenticitatea datelor furnizate. În cazul neîndeplinirii obligației de transmitere a documentelor sau în situația în care participantul se regăsește in lista de jucători autoexcluși sau indezirabili, Organizatorul va închide istoricul utilizatorului și contul de joc.

Până la data confirmării datelor furnizate la înregistrarea istoricului utilizatorului și contului, nu sunt permise operațiuni de transfer sau de retragere în numerar a sumelor disponibile în contul de joc.

Transmiterea unor informații incomplete sau incorecte cu privire la contul bancar utilizat de participant poate avea consecința nerealizării sau realizării cu întârziere a transferurilor financiare dispuse de participant din contul de joc, Organizatorul fiind exonerat, în acest caz, de orice răspundere.

Accesul la istoricul utilizatorului și la contul de joc înregistrat este securizat, fiind permis numai prin introducerea username-ului și a parolei. Participantul are obligația de a asigura confidențialitatea acestor informații și de a nu permite accesul la contul de joc al unor persoane neautorizate. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la accesarea contului de joc al unui participant de către persoane neautorizate.

Participantul răspunde pentru toate tranzacțiile efectuate în contul de joc. Orice accesare a contului de joc prin introducerea numelui de utilizator și a parolei corecte este considerată realizată de deținătorul contului și toate tranzactiile financiare realizate vor fi considerate valide, Organizatorul neacceptând solicitari privind anularea tranzacțiilor.

Depunerile și retragerile în și din contul de joc înregistrat pe platforma New Mozzart S.R.L. se realizează în oricare dintre modalitățile permise de lege, prin intermediul procesatorilor de plăți.

Nicio tranzacție financiară către sau din contul de joc nu este permisă înainte de finalizarea înregistrării, iar operațiunile de transfer în contul bancar sau de retragere a numerarului sunt permise numai după finalizarea procedurilor de identificare a Participantului.

Este interzisă utilizarea oricăror instrumente financiare (cum ar fi, dar fără a se limita la carduri bancare, carduri preplătite, e-wallet) care nu aparțin Participantului, precum și utilizarea unor fonduri care provin din activități ilegale.

Este interzisă participarea la jocurile de noroc în numele altei persoane sau a unor grupuri de persoane sau conform instrucțiunilor transmise de alte persone decât deținătorul contului de joc.

Accesul la informațiile din contul de joc este securizat, fiind permis numai prin introducerea username-ului și parolei unice. Deținătorul contului de joc va asigura confidențialitatea acestor informații și nu va permite accesul neautorizat al altor persoane la contul propriu.

New Mozzart S.R.L. nu permite transferul sumelor de bani între Participanți sau alimentarea în orice formă a conturilor de joc între Participanți.

Câștigurile rezultate din participarea la jocul de noroc sau sumele disponibile în contul de joc pot fi transferate Participantului numai în acelaşi cont de plată din care au provenit fondurile transferate de acesta către contul de joc. În cazul în care contul de plată indicat inițial nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite câștigul în contul indicat de Participant, după verificarea identității acestuia și sub condiția ca acesta să fie titularul contului bancar.

New Mozzart S.R.L. supraveghează și înregistrează toate tranzacțiile efectuate de Participanți, în scopul de a preveni orice tentativă de încălcare a dispozițiilor legale privind combaterea spălării banilor. Orice tranzacție suspectă va fi raportată autorităților competente, în conformitate cu dispozițiile legale.

New Mozzart S.R.L. dezvoltă permanent politici de detectare si prevenire a utilizării programelor de calculator care sunt proiectate pentru fraudarea sistemului informatic al acestuia, precum și pentru identificarea oricăror acțiuni de fraudare a jocului de noroc, cum ar fi, dar fără a se limita la conveniența cu un alt jucător, program de trișare, orice înțelegeri cu competitorii care participă la evenimente ce fac obiectul parierii sau orice alt mijloc care poate fi considerat că permite Participantului sa aibă un avantaj injust față de ceilalti jucători sau față de Organizator.

În cazul în care se va constata ca Participantul utilizează orice mijloace injuste, care ii asigură un avantaj în activitatea de jocuri de noroc online, contul de joc va fi suspendat pana la finalizarea cercetărilor, iar în cazul în care suspiciunile se dovedesc adevarate, Organizatorul va închide contul de joc si va sesiza organele competente.

Înainte de a transfera câştigurile în contul de plată al jucătorului, Organizatorul poate să efectueze propriile verificări, într-un termen de 10 zile, după care să efectueze transferul sau să înştiinţeze organele competente.

Organizatorul are dreptul de a suspenda plata câștigurilor în cazul în care există suspiciuni de fraudă sau orice alte nereguli in legătură cu contul de joc sau cu biletele de pariere înregistrate sau dacă evenimentele pe care s-a pariat se află în cercetarea organismelor abilitate, române sau străine.

Înainte de a transfera câştigurile în contul de plată al jucătorului, Organizatorul poate să efectueze, în termen de 10 zile verificări privind legalitatea tranzacțiilor efectuate de un participant, la finalul cărora va dispune efectuarea transferurilor sau sesizarea organelor competente să efectueze cercetări suplimentare.

Organizatorul are dreptul de a suspenda plata câștigurilor în cazul în care există suspiciuni de fraudă sau orice alte nereguli in legătură cu contul de joc sau cu biletele de pariere înregistrate sau dacă evenimentele pe care s-a pariat se află în cercetarea organismelor abilitate, române sau străine.

Organizatorul nu răspunde pentru defecțiunile tehnice, respectiv de orice întrerupere a conexiunii dintre serverul Organizatorului și echipamentul utilizat de Participant, indiferent de natura acesteia (întreruperea conexiunii la internet, alte întreruperi tehnice, decalaje sau alte asemenea) care pot apărea în timp ce participantul utilizează site-ul sau în timp ce acesta beneficiază de serviciile de jocuri de noroc online, dacă defecțiunea este rezultat al utilizării improprii a echipamentului de către participant.

Organizatorul nu va răspunde de daunele sau pierderile care pot apărea ca urmare sau în legatură cu orice defectiuni tehnice ce au ca rezultat întreruperea conexiunii dintre serverul acestuia și dispozitivul utilizat de participant, care pot aparea pentru motive în afara controlului Organizatorului.

Organizatorul nu va răspunde de nicio întrerupere a serviciilor Organizatorului datorată unor defecțiuni ale echipamentului utilizat de participantului sau datorată întreruperii conexiunii la internet intre Participant si site-ul web.

În caz de întrerupere a jocului din motive tehnice, aflate sub controlul Organizatorului, participantul care a plasat o miză înainte de întreruperea jocului are posibilitatea de a continua jocul întrerupt sau, dacă nu este posibilă reluarea jocului, miza va fi restituită participantului.

Activitățile desfășurate de New Mozzart S.R.L. sunt activități recreative, care se adresează în mod exclusiv personelor majore.

1. Dacă nu sunt practicate în mod responsabil, jocurile de noroc pot cauza dependență. Pentru a vă bucura pe deplin de această activitate, vă recomandăm ca, pe întreaga durată a participării la joc să aveți în vedere următoarele sfaturi:

a)Nu considerați jocul de noroc drept o modalitate de îmbogățire rapidă!

b)Stabiliți în prealabil suma de bani și durata unei sesiuni de joc!

c)Nu puneți în joc sume pentru care ați stabilit anterior altă destinație sau sume împrumutate!

d)Nu participați la jocul de noroc exclusiv în scopul recuperării pierderilor!

e)Nu participați la jocul de noroc dacă vă aflați sub influența substanțelor halucinogene sau a alcoolului!

f)Nu participați la joc dacă sunteți supărat, deprimat sau anxios!

g)Nu îi neglijați pe cei din jur (familie, prieteni) pentru a participa la jocul de noroc!

h)Nu vă neglijați activitățile cotidiene pentru a participa la jocul de noroc!

2. Pentru a analiza dacă jocul de noroc a devenit o problemă pentru dumneavoastră, vă recomandăm să efectuați următorul chestionar de auto- evaluare privind dependența:

a)Petreceți mai mult timp desfășurând jocuri de noroc decât v-ați programat inițial?

b)Pierdeți noțiunea timpului atunci când participați la jocul de noroc?

c)Ați avut mai multe tentative nereușite de a controla participarea la jocul de noroc?

d)Neglijați activitățile cotidiene pentru a participala jocul de noroc?

e)Utilizați sume împrumutate pentru a participa la jocul de noroc?

f)Participați la joc în scopul de a recupera sumele pierdute?

g)Participarea la jocul de noroc v-a cauzat probleme cu cei apropiați (familie, prieteni)?

h)Participarea la jocul de noroc v-a cauzat tulburări ale somnului?

i)V-ați gândit să comiteți un act ilegal în scopul de a obține sumele necesare participării la joc?

j)Participarea la jocul de noroc v-a cauzat stări depresive sau anxioase sau tendințe suicidale?

3. Consiliere de specialitate în cazul apariției problemelor asociate participării la jocul de noroc

New Mozzart S.R.L., în calitate de membru al Patronatului Organizatorilor de Pariuri din România susține activitatea de prevenire a dependenței de jocurile de noroc, de identificare și consiliere a persoanelor ce pot dezvolta probleme asociate participării în exces la jocul de noroc, prin programul Joc resposabil! (www.jocresponsabil.ro).

În cazul în care sesizați că participarea dumneavoastră la jocul de noroc poate deveni o problemă pentru dumneavoastră sau pentru cei din jur, vă recomandăm să suspendați sau să opriți definitiv această activitate, utilizând procedura autoexcluderii și să solicitați ajutor de specialitate.

Reprezentanții autorizați să vă ofere consiliere gratuită în cazul în care sesizați apariția riscului dependenței de jocul de noroc pot fi contactați la Helpline-ul de tip TEL-VERDE 0800.800.099.

Mai multe sfaturi legate de prevenirea și combaterea riscului de a dezvolta dependența de jocurile de noroc sunt disponibile pe pagina de internet (www.jocresponsabil.ro).

În conformitate cu Termenii și condițiile aplicabile, New Mozzart S.R.L. asigură participanților posibilitatea limitării sumelor puse în joc pe perioade determinate sau posibilitatea autoexluderii temporare sau permanente de la activitățile de jocuri de noroc organizate pe website-ul www.mozzartbet.ro.

Cererea de limitare si cea de autoexcludere va fi transmisă de participant pe secretariat@mozzartbet.ro și trebuie să conțină informații privind numele, prenumele, contul de joc, perioada de autoexcludere sau limitările impuse de Participant.

Autoexcluderea intră în vigoare din momentul transmiterii confirmării Participantului prin accesarea link-ul corespunzator transmis de către Organizator pe emailul acestuia.

Politica de confidentialitate
PDF

Conform dispozițiilor Codului Fiscal, veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă.

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut
- lei -
Impozit
- lei -
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750 - 445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750
peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000

Conform dispoziţiilor art. 77 alin.2 din Codul fiscal, veniturile obțínute din participarea la jocurile de noroc la distanță sunt venituri impozabile.

Cotele de impunere aplicabile veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc la distanță sunt următoarele:

- pentru veniturile în valoare de până la 66.750 Lei – 1%;

- pentru veniturile având valoarea între 66.751 Lei și 445.000 Lei, inclusiv – 667,5 Lei +16%; din suma care depășește valoarea de 66.750 Lei;

- pentru veniturile având valoarea mai mare de 445.000 Lei – 61.187,5 Lei +25% din suma care depășește valoarea de 445.000 Lei.

Impozitul se calculează la fiecare plată realizată de organizator, respectiv la fiecare încasare realizată de participant. Impozitul datorat anual se stabilește de organul fiscal competent, pe baza declarației contribuabilului cu privire la veniturile realizate din participarea la jocurile de noroc la distanță.

Participantii au obligatia de a declara veniturile realizate din participarea la jocurile de noroc la distanță până cel mai târziu la data de 25 mai a anului următor celui în care veniturile au fost realizate. Impozitul datorat se achită de participant, în temen de 60 de zile de la data primirii deciziei de impunere comunicată de autoritățile fiscale.

Conform dispozițiilor legale în vigoare, organizatorul de jocuri de noroc la distanță va transmite organelor fiscale evidența veniturilor brute obținute de fiecare participant la jocurile de noroc la distanță.

Participantul poate transmite Organizatorului orice reclamație cu privire la desfășurarea activității de jocuri de noroc la distanță pe adresa de email : secretariat@mozzartbet.ro.

Reclamația va conține informatii complete cu privire la identitatea petentului, în cuprinsul său fiind conșinute toate detaliile privind situația reclamată.

Organizatorul poate solicita informații suplimentare privind situația reclamată și va soluționa plângerea în termen de 14 zile calendaristice.

Începând cu data de 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Am actualizat Politica de confidențialitate a datelor tale personale, pe care te rugăm să o citești aici

Sunt de acord